Who we are

LOTTE ENTERTAINMENT VIETNAM

Nhà phát hành phim hàng đầu Việt Nam với những dự án ghi dấu ấn như Hai Phượng, Be With You, Gái Già Lắm Chiêu, Tiệc Trăng Máu, Along With The Gods…